NUNSPEET - De crisis op de woningmarkt duurt voort. Zowel koop- als huurwoningen zijn bijna niet beschikbaar voor starters op de woningmarkt.


Speciaal voor jongeren die graag in de gemeente Nunspeet willen blijven wonen werkt het gemeentebestuur aan een regeling die het mogelijk maakt dat gastenverblijven, bijgebouwen (met voorzieningen) dan wel solitaire recreatieverblijven tijdelijk bewoond mogen worden, voor een periode van maximaal 5 jaar. De regeling zal alleen gelden voor inwoners van de gemeente Nunspeet, met een maximaal bruto inkomen van € 55.000,--.

De exacte voorwaarden worden nog uitgewerkt, naar verwachting zal de regeling in september 2022 worden vastgesteld en gepubliceerd.

Verantwoordelijke wethouder Jaap Groothuis licht toe: “Het was voor jongeren en starters al niet makkelijk om in aanmerking te komen voor een woning, maar met de gevolgen van de vluchtelingencrisis wordt de druk op de woningmarkt nog groter. Met deze tijdelijk regeling hopen we de jongeren en starters vanaf komend najaar perspectief te bieden op woonruimte in onze gemeente”.