NUNSPEET - De vijf gemeenten van de Kop van de Veluwe (KvdV), Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek, starten een vervolgonderzoek over het aangaan van een brede samenwerking voor de informatisering en automatisering (I&A)

Alle colleges van burgemeester en wethouders van de vijf gemeenten staan achter dit voorstel.

Kritisch bedrijfsproces

Voor alle gemeenten geldt dat I&A een kritisch bedrijfsproces is. I&A is een van de belangrijkste randvoorwaarden om als gemeentelijke organisatie het werk te doen voor inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partijen. Daarbij verwerken gemeenten veel persoonsgevoelige informatie. Inwoners moeten erop kunnen rekenen dat die informatie in veilige handen is en dat aanvragen op een juiste en tijdige manier worden afgehandeld.
Uit een eerste onderzoek blijkt dat de vijf gemeenten elk over hun eigen kwaliteiten beschikken. Wel geldt dat de huidige manier van werken en schaalgrootte niet voorziet in de uitdagingen waar de gemeenten van de KvdV in de nabije toekomst mee te maken krijgen.

Meer tegenwicht

Contracten voor software bij gemeenten zijn kostbaar en complex. De leveranciers betreffen vaak grote partijen. Bij opschaling door samenwerking beschikken de gemeenten over meer kennis en expertise. Daardoor kunnen zij beter tegenwicht bieden in de onderhandelingen met leveranciers. Daarnaast is het voordeliger om een contract af te sluiten voor een grotere groep inwoners, dan voor een kleine gemeente.

In het komende onderzoek worden de verschillende werkwijzen van de deelnemende gemeenten beter in kaart gebracht. Aan de hand van de planning & control-cyclus bekijken de gemeenten hoe de verschillende ‘treinen’ vanuit de gemeenten op een zelfde spoor kunnen komen. Pas wanneer blijkt dat de mogelijke samenwerking duidelijke voordelen biedt en de complexiteit van de harmonisatie beheersbaar is, komt een formele samenvoeging in beeld.