NUNSPEET - Hoe verbonden voelt u zich met uw buurt? Wat zijn belangrijke contacten voor u?

De gemeente Nunspeet is een krachtige, kansrijke samenleving. De onderlinge betrokkenheid is groot. In de kernen, wijken en buurten gebeurt veel. Inwoners kijken naar elkaar om en bieden elkaar steun en hulp waar dat nodig is. Voor diegenen die het om wat voor reden dan ook (even) niet redden, bieden we als samenleving ondersteuning en is er een vangnet. Buren, familie, vrienden, scholen, werk, vrijwilligersorganisaties, kerken, sportverenigingen, gemeente, (welzijns)instellingen en vele andere dragen bij aan het welzijn van onze inwoners. Deze sociale basis koesteren we als gemeente en willen we waar nodig ondersteunen en versterken, zodat iedereen mee kan blijven doen ongeacht leeftijd, afkomst of hulpvraag.

We zijn benieuwd hoe inwoners van de vier kernen Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten deze sociale basis ervaren. Hoe verbonden voelt u zich met uw buurt? Wat zijn belangrijke contacten voor u? Welke zorgen heeft u voor de toekomst? En hoe ervaart u bestaande activiteiten en voorzieningen?

Om een antwoord te krijgen op deze vragen nodigen we u uit deel te nemen aan ons inwonersonderzoek sociale basis. Dat kan via de volgende link: https://reigeronline.nl/socialebasis. U kunt ook telefonisch contact opnemen via (0341) 25 99 11 als u de enquête op papier wilt afhalen/ontvangen. De enquête kan tot en met 30 oktober ingevuld worden.

Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan het onderzoek, schrijven we ook, op basis van een steekproef, inwoners rechtstreeks aan met de uitnodiging deel te nemen aan het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en anoniem. Aan het einde van de enquête vragen we deelnemers naam en e-mailadres achter te laten wanneer zij verder mee willen praten, denken, op de hoogte willen worden gehouden van de resultaten of mee willen loten voor de cadeaubonnen. Onder de deelnemers verloten wij tien VVV-cadeaukaarten van 20 euro.

De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om samen met inwoners en organisaties ons beleid verder vorm te geven.