NUNSPEET - In onze gemeente geldt opnieuw een ophok- en afschermplicht voor vogels. Dit naar aanleiding van de vaststelling van vogelgriep op een leghennenbedrijf met uitloop in Renswoude.


Binnen het 10-kilometergebied is per direct een vervoersverbod ingesteld. Alle circa 65.000 kippen op dit bedrijf worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. Een vervoersverbod is van toepassing op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk voor bepaalde soorten vogels, waaronder kippen, kalkoenen, eenden en ganzen. Daarnaast bedreigt de huidige variant ook verschillende soorten wilde vogels. Heel soms worden ook mensen geïnfecteerd met vogelgriepvirussen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is (geweest) van direct en intensief contact met besmette dieren.

Welke vogels kunnen vogelgriep krijgen?

De volgende vogels kunnen besmet raken met vogelgriep en het virus met zich meedragen:

  • Hoenderachtigen (kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, parelhoenders)
  • Watervogels (eenden, ganzen, zwanen)
  • Waad- en strandvogels
  • Loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes)
  • Andere soorten zoals roofvogels en meeuwen

Ook zoogdieren als bunzingen, vossen en zeehonden kunnen besmet raken met vogelgriep.

Landelijke maatregelen

Er gelden landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, behalve wanneer dit noodzakelijk is. Pluimveehouders zijn verplicht om vogelgriep bij kippen of ander pluimvee te melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten, bereikbaar via telefoonnummer (045) 546 31 88.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over vogelgriep op de volgende websites: