NUNSPEET - Op woensdag 16 februari 2022 om 14.00 uur deelt wethouder Marije Storteboom samen met enkele collega’s 150 houten nestkastjes uit op het marktplein in Nunspeet.


De gratis kastjes worden aangeboden door de gemeente in het kader van de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Het doel van deze actie is het stimuleren van inwoners om zelf (mezen)nestkastjes op te hangen in eigen tuin of op eigen erf.

De gemeente draagt bij aan meer biodiversiteit in de openbare ruimte en de natuurlijke bestrijding van ziekten en plagen. Daarnaast zet de gemeente in op bloem- en kruidenrijke wegbermen en een gevarieerd beplantingssortiment in het openbaar groen. Denk hierbij aan het gebruik van natuurlijke bloembollen, vaste planten, bomen, heesters, bosplantsoen en het inzaaien van meerjarige bloemen- en bijenmengsels.

Inwoners kunnen zelf ook bijdragen aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Onder andere door meer biodiversiteit te creëren in eigen tuin of op eigen erf. Denk aan het ophangen van eigen nestkasjes, bloembollen aanplanten, meer bloemen en kruiden aanbrengen/inzaaien, tegels eruit en groen erin (www.operatiesteenbreek.nl), insecten- en bijenhotels plaatsen, etc.

De gemeente heeft 150 houten kastjes laten maken door de 44-jarige Eddy Bronkhorst. Eddy heeft een verstandelijke beperking en houdt zich al jaren bezig met het maken van nestkastjes voor allerlei soorten vogels. Voor de actie geldt: op = op. De kastjes worden coronaproof uitgedeeld. Uiteraard kan met voor nestkastjes ook terecht bij de lokale ondernemers of men kan zelf een kastje maken.