NUNSPEET - Het nieuwe hondenbeleid wordt de aankomende weken breed bekend gemaakt onder de inwoners.


Eerder dit jaar stelde de gemeenteraad van Nunspeet het nieuwe hondenbeleid vast: binnen de bebouwde kom geldt een opruim- en aanlijnplicht, buiten de bebouwde komt geldt dit niet. Het beleid is tot stand gekomen samen met een interne werkgroep en met medewerking van een hondenuitlaatservice en hondenschool Nunspeet. Het beleid wordt de aankomende weken breed bekend gemaakt onder de inwoners.

Binnen de bebouwde kom is het verplicht je hond aan te lijnen, de poep op te ruimen en ook moet je een opruimmiddel bij je hebben. In de hondenuitlaatrennen geldt uiteraard geen aanlijnplicht, maar ruim je wel de poep op. Buiten de bebouwde kom hoeft je hond niet aan de lijn, maar moet deze wel onder direct toezicht staan. Opruimen is niet verplicht, maar houd wel rekening met wandel- en fietspaden.

Daarnaast zijn er binnen en buiten de bebouwde kom speciale uitlaatbermen aangewezen waar het gras kort én extra gemaaid wordt, zodat honden eenvoudig hun behoefte kunnen doen. Deze uitlaatbermen zijn een experiment. In 2022 wordt het gebruik van deze bermen geëvalueerd.

In de meeste bossen en natuurgebieden geldt een aanlijnplicht .Bij de toegang tot deze gebieden staan de regels op een bordje aangegeven. In het Belvedèrebos (in Nunspeet en Hulshorst) en het Vierhouterbos in Vierhouten zijn zgn. losloopgebieden waar honden niet aan de lijn hoeven.

Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom: “Ik ben blij dat we de regels nu helder hebben kunnen formu-leren. De aankomende weken communiceren we op diverse manieren over het nieuwe hondenbeleid: op straat, via flyers, berichten in de krant en op social media. Onze boa’s delen opruimzakjes uit en handhaven op de op-ruim- en aanlijnplicht. Het is toch een kleine moeite om de poep even op te ruimen?”

Recent is aan de Jan Topweg/Da Costastraat een nieuwe hondenuitlaatren gerealiseerd. De komende jaren worden meer hondenuitlaatrennen geplaatst. Op het bijgevoegde kaartje staat aangegeven waar de huidi-ge uitlaatbermen, uitlaatrennen en losloopgebieden zijn. Ook worden de komende jaren afvalbakken geplaatst op plekken waar veel overlast is.

Alle actuele informatie over het hondenbeleid is te vinden op nunspeet.nl/hondenbeleid.