NUNSPEET - Een burgerinitiatiefgroep heeft bij het oorlogsmonument in Park 40-45 aan het college van burgemeester en wethouders een plan aangeboden voor een uitbreiding van het monument, waarbij alle namen van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, zowel militair, verzet, burgers en Joodse medeburgers worden opgenomen. Eveneens worden namen van omgekomen militairen na 1945 vermeld en is er ruimte voor eventuele slachtoffers van vredesmissies in de toekomst. Voor het al of niet opnemen van namen zijn criteria opgesteld. De nu opgestelde lijst telt ongeveer 130 namen.


Het ontwerp van het monument sluit aan bij het bestaande monument in het park. Dirk Verheij heeft het nieuwe monument ontworpen. Het bestaat uit vijf zuilen, inclusief de huidige zuil. De namen worden aangegeven op afzonderlijke plaatjes die op de zuilen worden aangebracht.

Bij het vormgeven van het oorspronkelijke monument in de jaren na de Tweede Wereldoorlog was al aangegeven dat niet alle slachtoffers uit de oorlog op het monument staan vermeld. De initiatiefgroep (Gerrit Storteboom, Gert Bos en Dick Baas) heeft, met ondersteuning van Ad Sulman van Nuwenspete, voor de namen van de op het monument op te nemen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en de acties na de oorlog een zo volledig mogelijke inventarisatie uitgevoerd.

Burgemeester Van de Weerd: “Ik vind het mooi en waardevol initiatief. Ieder jaar start bij dit monument de stille tocht op 4 mei. Dit initiatief draagt bij aan het besef dat we nooit mogen vergeten welke offers gebracht zijn voor de vrijheid, en dat we het belang daarvan moeten blijven onderstrepen. Ik zal het college van B&W voorstellen uitvoering te geven aan dit initiatief”.