ELSPEET - Het Nunspeetse college van B&W ziet mogelijkheden voor een duurzame exploitatie van het Kulturhus in Elspeet. Samen met het bestuur van Stichting Dorpshuis Elspeet (SDE) is een plan voor een dorpshuis voor alle Elspeters op tafel gelegd.


Voordat het plan definitief uit gewerkt wordt, legt het college de voorgestelde denkrichting ter peiling voor aan de commissie.

Het plan omhelst de aankoop van het Kulturhus met de gemeente als tijdelijk eigenaar voor drie jaar. De verhuur van het Kulturhus geeft de gemeente in handen van SDE. De gemeente ondersteunt de eerste drie jaren de opstart van het dorpshuis en blijft tijdens de opstartperiode betrokken bij het gebruik en de exploitatie.

Als hoofdgebruikers blijven het Elspeets Fanfare Korps, de Bibliotheek en Cultuurkust gebruik maken van het Kulturhus. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe gebruikers, zoals buitenschoolse opvang en horeca met dagbesteding. Diverse andere partijen hebben aangegeven dat zij op termijn permanent of tijdelijk behoefte hebben aan ruimte voor maatschappelijke of verenigingsactiviteiten. Na drie jaar volgt een evaluatie, waarna SDE het Kulturhus eventueel overneemt en de exploitatie eigenstandig draait.

Samenwerking Oranjehof en SDE voor WOC-activiteiten
In het onderzoek naar een toekomst voor het Kulturhus zijn ook gesprekken gevoerd over de WOC-activiteiten in Elspeet. SDE en Oranjehof hebben als uitkomst daarvan de intentie uitgesproken om te gaan samenwerken. Dit hebben zij vastgelegd in een samenwerkingsintentie, die door alle betrokken partijen is getekend. Het streven is de Wijk Ontmoetingscentrum (WOC)-activiteiten binnen Elspeet onderling af te gaan stemmen en te laten plaatsvinden bij Oranjehof alsook in het Kulturhus.

Wethouder Van de Bunte is blij met het plan: ‘Er zijn flinke stappen gezet om te komen tot een Kulturhus als dorpshuis voor alle Elspeters. Het is een prachtig gebouw, gelegen in het hart van Elspeet en wij zijn ervan overtuigd dat het weer een centrale functie voor iedereen gaat vervullen.’

Op 8 april a.s. buigt de raadscommissie Maatschappij en Middelen zich over het voorgestelde plan.