NUNSPEET - Het college van B&W heeft stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor het woningbouwplan de Kijktuinen vastgesteld. Ook is het ontwerp-bestemmingsplan gereed.


De documenten liggen met ingang van 7 juli a.s. ter inzage, en zijn in te zien via www.nunspeet.nl/kijktuinen.

Het plan voorziet in verschillende woningen voor diverse doelgroepen waaronder koop, huur en CPO. Het merendeel hiervan is gericht op de meer betaalbare categorieën. De eerder geplande 24 zorgwoningen gaan niet door, hiervoor in de plaats komen 18 woningen voor senioren/starters.
Bij het opstellen van het ontwerp-bestemmingsplan is zo veel mogelijk rekening gehouden met de inspraakreacties en wensen van omwonenden. Zo blijft de bestaande houtwal tussen de Smithstraat en het plangebied behouden en wordt er ook een nieuwe houtwal aangelegd.

Verantwoordelijk wethouder Jaap Groothuis is tevreden over het plan: “Ik denk dat we er goed in geslaagd zijn de voormalige Kijktuinen te transformeren tot een aantrekkelijk en groen woongebied met zoveel mogelijk betaalbare woningen”.

Meer informatie over deze plannen is te vinden op www.nunspeet.nl/kijktuinen. Ook is er tijdens een inloopbijeenkomst op 15 juli a.s. van 16.30 tot 19.30 uur (gemeentehuis) gelegenheid vragen te stellen.

Eventuele zienswijzen tegen de plannen zal de gemeente betrekken bij het definitieve bestemmingsplan, die naar verwachting in oktober 2021 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Wanneer hiertegen geen hoger beroep wordt aangetekend kan eind vierde kwartaal 2021 gestart worden met het bouwrijp maken van deze nieuwe woonwijk.