HULSHORST - Het Ministerie van Defensie heeft postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis toegekend aan wijlen Jan Olthuis uit Hulshorst. Op vrijdag 20 augustus a.s. zal burgemeester van de Weerd de onderscheiding uitreiken aan de oudste dochter van wijlen Jan Olthuis, Hennie Vis-Olthuis.


De uitreiking vindt plaats in het dorpshuis van Hulshorst, om 14.30 uur.

De onderscheiding is een blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden. Olthuis maakte in 1939/1940 deel uit van het 20e Regiment Infanterie en was in de meidagen van 1940 betrokken bij de gevechten rond de Grebbeberg.

Het Mobilisatie-oorlogskruis is een Nederlandse onderscheiding, ingesteld door Koningin Juliana in 1948 en bestemd voor Nederlandse militairen en andere Nederlandse onderdanen die tussen 6 april 1939 en 3 september 1945 militaire werkzaamheden hebben verricht in het belang van het Koninkrijk.

Het versiersel bestaat uit een vierarmig bronzen kruis met op de achterzijde de tekst ‘Den Vaderlant ghetrouwe’. Het lint van de onderscheiding is paars (liturgische kleur voor de rouw waarmee de donkere periode van de oorlog en bezetting wordt gesymboliseerd) en oranje. Deze kleur symboliseert de trouw aan en verbondenheid met het Huis van Oranje.

Jan Olthuis werd geboren op 20 augustus 1910 en overleed op 4 februari 1987.