NUNSPEET - Enige tijd geleden is door de Solar Provider Group (SPG) een principe-verzoek ingediend om op agrarische gronden aan de Bovenweg in Nunspeet een kleinschalig zonnepark te mogen ontwikkelen.


In het eind 2020 vastgestelde beleidskader Zonne-energie is ruimte gegeven aan één pilot van maximaal 2 hectare.

Het ingediende initiatief om via een pilot een zonnepark te vestigen op agrarische gronden aan de Bovenweg is door B&W afgewezen. In het plan is door de initiatiefnemer onvoldoende de benodigde afzetmogelijkheid aangetoond en concreet uitgewerkt dat het project minimaal 50% lokaal eigenaarschap kent. Ook heeft de initiatiefnemer onvoldoende duidelijk kunnen maken dat hij voor bevordering van het draagvlak voor zijn plannen heeft gezorgd.

Mochten er nieuwe plannen worden ingediend voor zonneparken dan zal het college deze niet behandelen voordat het beleidskader Zonne-energie is geëvalueerd in de raad.