NUNSPEET - Na een lange periode van voorbereiden, schetsen en overleg met vele betrokkenen is het definitief ontwerp voor de Nunspeetse stationsomgeving klaar.


Op 6 december a.s. zal de raadscommissie zich buigen over het plan, en op 16 december a.s. wordt de gemeenteraad gevraagd het ontwerp vast te stellen. Wanneer de raad het groene licht geeft zal het definitieve ontwerp verder technisch worden uitgewerkt en aanbesteed, en kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

Ook zullen in 2022 de nodige voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd zodat in 2023 de daadwerkelijke aanleg van de tunnels (Elspeterweg en fiets/voetgangerstunnel onder NS-station) en de herinrichting van de stationsomgeving kan starten. Zo zal het huidige gebouw van Nunspeet uit de Kunst en Froyo verdwijnen. De werkzaamheden zullen naar verwachting twee jaren in beslag nemen.

Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom is blij met deze mijlpaal: “Ik herinner me m’n eerste zin in de allereerste nieuwsbrief die we op 12 oktober 2017 hebben uitgebracht. Die luidde: ‘Een realistisch, uitvoerbaar en breed gedragen plan voor een veilige, bereikbare en aantrekkelijke stationsomgeving in Nunspeet. Dat is het einddoel waar we in de komende periode met een groot aantal betrokkenen aan gaan werken’.

Nu zijn we ruim vier jaar verder en ligt er wat mij betreft een plan dat realistisch, uitvoerbaar en breed gedragen is. Een woord van dank aan alle betrokkenen in en rond de stationsomgeving, die met respect voor elkaars belangen in vele werkateliers hebben gebouwd aan dit ontwerp”.