NUNSPEET - De Nunspeetse gemeenteraad heeft donderdagavond het ontwerp van de stationsomgeving vastgesteld, en daarmee is het ontwerp nu definitief.


De volgende stap is dat de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart en dat het ontwerp technisch wordt uitgewerkt. Ook zal het werk worden aanbesteed.

Wethouder Marije Storteboom is blij met de unanieme steun van de gemeenteraad: “Na heel veel voorbereidend werk is nu de ontwerpfase afgerond. Vele betrokkenen vanuit onze samenleving hebben meegewerkt aan dit ontwerp. Er is draagvlak vanuit de samenleving én nu van de gemeenteraad. Nu snel verder met de volgende stappen en de voorbereidende werkzaamheden, en in 2023 starten met de daadwerkelijke aanleg!”

De werkzaamheden zullen naar verwachting twee jaren in beslag nemen. In het komende jaar zullen de nodige voorbereidende werkzaamheden al worden uitgevoerd zodat in 2023 de daadwerkelijke aanleg van de tunnels (Elspeterweg en fiets/voetgangerstunnel onder NS-station) en de herinrichting van de stationsomgeving kan starten.