NUNSPEET - Via social media, Nunspeet Huis aan Huis en ca. 3.700 brieven werden inwoners in september opgeroepen hun mening te geven over het toerisme en de leefbaarheid in de gemeente Nunspeet.


Het jaarlijks stijgende aantal overnachtingen van toeristen binnen de gemeentegrenzen was aanleiding voor de gemeente Nunspeet om te achterhalen hoe haar eigen inwoners hierover denken. Bijna 800 inwoners (tussen de 16 en 91 jaar) gaven hieraan gehoor.

Het merendeel van de inwoners ziet de positieve effecten van toerisme en recreatie; er is reuring, levendigheid en ook een gevoel van trots dat bezoekers naar zo’n mooie bestemming komen. De meestgenoemde voordelen van toerisme en recreatie die inwoners zien, zijn werkgelegenheid, voorzieningen (winkels, horeca), recreatieve mogelijkheden en andere publieke faciliteiten (o.a. goede wegen). Negatieve impacts die worden genoemd, zijn problemen met mobiliteit (files, parkeerproblemen), schade aan natuur, de kwaliteit van de openbare ruimte die achteruit gaat (bijv. zwerfvuil) en dat het te druk wordt in de gemeente.

Het merendeel van de inwoners vindt dat er niet te veel of te weinig bezoekers naar Nunspeet komen, gevolgd door een deel dat vindt dat dit (te) veel is. De kernen Hulshorst en – vooral – Vierhouten vinden het over het algemeen het drukst. Bijna niemand vindt het aantal bezoekers (te) weinig. 55% vindt dat de voordelen van toerisme opwegen tegen de nadelen, terwijl nog maar 44% vindt dat toerisme ook aangemoedigd mag worden. Er ontstaan hier ook duidelijke verschillen per kern. In Vierhouten is druk en draagkracht volgens de inwoners uit balans.

In de zomer wordt de aanwezigheid van recreanten en toeristen vooral op de natuurterreinen als negatief ervaren. Bij voorzieningen wordt de aanwezigheid gedurende het gehele jaar als overwegend positief ervaren. In de woonwijken en in het agrarisch gebied is men over alle seizoenen overwegend neutraal.

Wethouder Marije Storteboom: “Met dit onderzoek is een zeer mooie respons behaald. Inwoners hebben dit actuele onderwerp aangegrepen om hun mening te geven. Het inwonersonderzoek is een onderdeel van het draagkrachtonderzoek en wordt gezien als peiling van het draagvlak voor toerisme en de verdere ontwikkeling hiervan. Dit draagkrachtonderzoek biedt ons een kennisfundament voor nieuwe beleidsregels aangaande verblijfrecreatie.”

  • Resultaten inwonersonderzoek Nunspeet (pdf, 1 MB)