NUNSPEET - Gemeente Nunspeet gaat samenwerken met andere organisaties om beter voorbereid te zijn op de gevolgen klimaatverandering.

Dat ons klimaat verandert, is steeds vaker te merken: ondergelopen straten, uitgedroogde natuurgebieden, oververhitte ouderen en drinkwatertekort in hete zomers. Klimaatverandering zorgt voor meer problemen door hevige regenbuien en langdurige hitte en droogte. Om beter voorbereid te zijn - en omdat wateroverlast, hitte en droogte niet stoppen bij de gemeentegrens - werkt de gemeente Nunspeet samen met het waterschap, 27 gemeenten, de provincies Utrecht en Gelderland en de GGD’en en Veiligheidsregio’s. Samen vormen we de regio Vallei en Veluwe. De basis van deze unieke samenwerking is een ondertekend manifest waarin de afspraken staan die we hebben gemaakt hoe we met de klimaatverandering om kunnen gaan.

De komende jaren gaan we met onze partners aan de slag met klimaatadaptatie. Samen staan we sterker. Meer kennis en meer ervaring. Dit alles komt samen in het Regionaal Adaptieplan (RAP). Het RAP is onlangs door het college van de gemeente Nunspeet vastgesteld en ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Onder het motto ‘Regionaal delen, lokaal doen’ is het RAP bestuurlijk bekrachtigd. Het RAP biedt ons richting en handvatten om onze regio en dus ook Hulshorst, Vierhouten, Elspeet en Nunspeet klimaatbestendig(er) te maken. Meer informatie vind je op www.klimaatvalleienveluwe.nl.

Wethouder Marije Storteboom: “We hebben al veel stappen ondernomen. Het delen van kennis door deze unieke samenwerking, maakt dat we nog veel meer kunnen doen. Daarnaast is klimaatadaptatie niet alleen een taak van ons als overheid, maar ook van bewoners en bedrijven. Vervang tegels en stenen in je tuin door meer groen.

Kijk ook eens op https://nunspeetleeftnatuurlijk.nl/klimaatadaptie voor meer tips.”