NUNSPEET - Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de samenwerkingsagenda Sport en Bewegen Noord-Veluwe 2020-2023 vastgesteld.


De agenda beschrijft acht onderwerpen waarin de Noord-Veluwse gemeenten de komende jaren gezamenlijk optrekken met als doel efficiënter en effectiever in de regio samen te werken aan het thema Sport en Bewegen.

De Noord-Veluwse gemeenten (Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem & Heerde) willen zich samen met sportaanbieders en maatschappelijke partners blijven inzetten voor een leven lang sporten en bewegen. De rode draad van de regionale samenwerking is elkaar opzoeken, kennis delen, elkaar aanvullen en versterken.

Acht onderwerpen, acht gemeenten
Er zijn in totaal acht onderwerpen benoemd in de samenwerkingsagenda. De onderwerpen variëren van een duurzame sportinfrastructuur tot uitbreiding van het aantal Open Sportparken (toegankelijke sportparken voor iedereen). De acht Noord-Veluwse gemeenten hebben allen een onderwerp waar men kartrekker van is. De kartrekker begeleidt de uitwerking van het onderwerp en bewaakt de voortgang. De gemeente Nunspeet is kartrekker van het onderwerp aangepast sporten & bewegen. Iedere inwoner moet namelijk de kans hebben om mee te kunnen doen, ook als het om sport en bewegen gaat.

“Sporten en bewegen is niet alleen ontzettend belangrijk voor de gezondheid, maar ook om elkaar te ontmoeten. Niemand mag buiten de boot vallen en door samen te werken kunnen we met elkaar grenzen blijven verleggen”, benadrukt wethouder sport Mark van de Bunte.