NUNSPEET - Vanaf 1 juli a.s. draagt de gemeente Nunspeet het Servicepunt Vrijwilligers over aan Stichting Welzijn Nunspeet (SWN).

Vanaf dan voert SWN de taken uit van het servicepunt, zoals de vacaturebank voor vrijwilligers, maatschappelijke stages, deskundigheidsbevordering en Taalmaatjes. Vrijwilligersondersteuning is bij uitstek een welzijnstaak en past bij een welzijnsorganisatie zoals Stichting Welzijn Nunspeet.

De focus van het servicepunt lag in de afgelopen jaren op zorg en welzijn. In de nieuwe situatie is er een verbreding naar andere terreinen, zoals sport, cultuur, onderwijs en buurt. Het servicepunt is toegankelijk voor alle kernen van de gemeente Nunspeet: Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten. In een gemeente met verschillende identiteiten is het belangrijk om juist sámen tot een breed bereik en succes te komen.

De gemeente Nunspeet telt ongeveer 130 organisaties waar zo’n 8.000 – 10.000 inwoners als vrijwilliger actief zijn. Dankzij deze inzet zijn er zo veel evenementen, activiteiten, verenigingen en organisaties in de gemeente. Het servicepunt ondersteunt zowel organisaties als individuele vrijwilligers.

In de afgelopen maanden werkten de gemeente Nunspeet en SWN samen aan een plan met daarin de belangrijkste afspraken over de overdracht. Deze overdracht werd onlangs pas echt definitief; op 21 juni 2022 verleende het college een subsidie aan SWN om het servicepunt ook daadwerkelijk te kunnen overnemen.

SWN is inmiddels gestart met de werving van een deskundige en enthousiaste coördinator voor het servicepunt. Totdat deze echt van start gaat in Nunspeet, houdt SWN de lopende contacten en ondersteuning zoveel als mogelijk draaiende. Het kantoor van het servicepunt blijft in Veluvine.

Voor vragen kan iedereen telefonisch terecht via (0341) 25 20 20 of door een e-mail te sturen naar vrijwilligers@welzijnnunspeet.nl.