NUNSPEET - Het college presenteert ook dit jaar een sluitende Programmabegroting 2023-2026 aan de gemeenteraad.


In de begroting laat het college zien waaraan zij het geld wil besteden.

Wethouder Wichert Stoffer: “De gemeentelijke begroting meerjarig sluitend krijgen is het jaarlijks terugkerend thema voor het college. De nu gepresenteerde begroting voldoet aan dit doel. Er is in de begroting ingezet op het realiseren van de wensen uit het afgesloten raadsakkoord.”

Een sluitende begroting betekent dat de uitgaven en de inkomsten in balans zijn, waardoor de gemeentelijke financiën houdbaar blijven voor de toekomst. De inkomsten van de gemeente komen voor het grootste deel uit de zogenaamde algemene uitkering van de landelijke overheid. Deze vallen hoger uit dan vorig jaar. Helaas zijn ook dit jaar de extra middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de jeugdzorg incidenteel (voor één jaar). Dit houdt in dat voor de jaren 2024-2026 hier een risico in zit.

De uitgaven bestaan naast de uitgaven voor de gemeentelijke organisatie en gemeentelijke taken uit de bekende grote projecten, zoals de revitalisering van sportpark De Wiltsangh inclusief de afronding van de bouw van een nieuw zwembad met sport- en turnhal, de onderwijshuisvesting, de herinrichting stationsomgeving en de uitgaven met betrekking tot de duurzaamheidsopgave en de klimaatdoelstellingen. Voor de grote projecten is rekening gehouden met de stijging van de bouwkosten in de achterliggende periode waar ook de gemeente Nunspeet geconfronteerd wordt. Daarnaast is rekening gehouden met de wensen van de politieke partijen uit het afgesloten raadsakkoord.

In 2022 hebben we te maken gekregen met een hoge inflatie. Ook deze inflatie heeft impact op de gemeentelijke begroting. Gelukkig kunnen deze financiële tegenvallers opgevangen worden binnen de vast te stellen begroting. Deze staat donderdag 20 oktober 2022 op de agenda van de raadsvergadering.

Begroting online inzichtelijk

De begroting - met alle ambities en voornemens - is voor iedereen eenvoudig en volledig inzichtelijk via https://nunspeet.begrotingonline.nl.