VIERHOUTEN - In het raadsakkoord en collegeprogramma van de gemeente Nunspeet staat het (vervolg) verkeersplan Vierhouten benoemd. In samenspraak met de gemeenteraad is bepaald welke prioriteit aan welk onderwerp wordt toegekend. Voor het verkeersplan Vierhouten geldt dat deze gezien de beschikbare capaciteit niet op korte termijn aan de orde komt. De verwachting is dat niet eerder dan in 2025 actief met dit plan wordt gestart.


Er wordt eerst een startnotitie of project-/beleidsplan vastgesteld (door college en/of gemeenteraad) en daarin wordt aangegeven wanneer en op welke wijze participatie een plaats krijgt. Zodra concrete stappen in de voorbereiding starten, communiceert de gemeente dit via de gebruikelijke communicatiekanalen.

Afgelopen week is de Gortelseweg (onderdeel van het verkeersplan) voorzien van een nieuwe slijtlaag. Mogelijk ontstond hierdoor wat onduidelijkheid over de aanpak van het verkeersplan. Het aanbrengen van deze slijtlaag valt onder de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden.