NUNSPEET - Via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgen scholen en gemeenten geld om leerlingen te helpen hun leervertraging als gevolg van de COVID-pandemie en ook om hun mentaal welbevinden te verbeteren.


Met vertegenwoordigers van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, de kinderopvang, het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en de gemeente is een Nationaal Programma Onderwijs Nunspeet ontwikkeld. Er is geïnventariseerd aan welke activiteiten in de komende jaren behoefte is. De input van het gemeentelijke jongerenonderzoek is meegenomen. Dit is in 2021 ingevuld door circa 1100 jongeren in de leeftijd tussen 12-27 jaar.

Speerpunten in de ondersteuning zijn het gezamenlijk werken aan versterking van de weerbaarheid en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen, extra activiteiten op het terrein van welzijn, cultuur, sport en vrije tijd en snellere inzet van jeugdhulp en extra ondersteuning.

Voor uitvoering van het NPO Nunspeet krijgt de gemeente financiële middelen van het Rijk. In de komende jaren wordt in totaal € 580.494,-- beschikbaar gesteld aan Bibliotheek NW Veluwe, CNS Nunspeet, Stichting Kindcentrum Nunspeet, Cultuurkust, Team Nunspeet Beweegt, Stichting Welzijn Nunspeet, Het Venster en Stichting Jeugd Noord Veluwe om uitvoering te geven aan hun activiteiten binnen het Nationaal Programma Onderwijs gemeente Nunspeet.

Verantwoordelijk wethouder Jennifer Elskamp is blij met deze ondersteuning van Rijk: “Het is belangrijk om deze gelden te besteden waarvoor ze zijn ontvangen; de gezondheid en het welzijn van onze jongeren, die gaat ons aan het hart! Mooi om met lokale betrokken partijen extra activiteiten te ontwikkelen om onze jeugd te ondersteunen”.