NUNSPEET - Maandag 7 juni 2021 wordt het zgn. Masterplan Ruimtelijke Ontwikkeling van Nestlé besproken in de raadscommissie Ruimte en Wonen. De gemeente heeft Nestlé gevraagd de (ruimtelijke) ontwikkelingen voor de komende tien jaar goed in beeld te brengen. Nestlé heeft dit plan gecommuniceerd en overlegd met omwonenden.


In het plan wordt zowel de toekomst van de huidige locatie als de eventuele invulling van het terrein van De Brake, dat hiervoor nodig is, omschreven. Het huidige Nestléterrein moet volgens het plan anders worden ingericht en bebouwd en op het terrein van De Brake moeten functies komen zoals kantoor, opslag, laboratorium en parkeren. Onderdeel van de plannen is verplaatsing van het grasveld naar een kleiner, maar goed ingericht trapveld en behoud van een aantal openbare parkeerplaaten bij De Brake. Nestlé hoopt met deze plannen enerzijds haar positie als economische motor voor de gemeente en regio vast te houden en wil anderzijds haar verantwoording nemen richting omwonenden.

Het college van B&W kan instemmen met de plannen onder voorwaarde dat een veilige en gezonde leefomgeving voor omwonenden wordt gegarandeerd en bijvoorbeeld de geluidsuitstoot niet toeneemt. Ook moet de uitbreiding met bebouwing op een stedenbouwkundige verantwoorde manier gebeuren door bijvoorbeeld de hogere delen zoveel mogelijk centraal in het terrein te houden.

Aan de commissie Ruimte en Wonen wordt gevraagd om in te stemmen met het Masterplan, zodat later dit jaar een bestemmingsplanprocedure kan worden gestart.

De raadscommissie van 7 juni begint om 19.30 uur en is digitaal te volgen via nunspeet.raadsinformatie.nl.