NUNSPEET - Provincie, gemeenten en andere instanties werken aan recreatiezonering voor de Veluwe. Op 17 mei a.s kunt u zich laten informeren.


De Veluwe is een prachtig natuurgebied, met haar rijke natuur en variatie aan landschappen. Het gebied is populair bij recreanten, ze komen er graag om van die prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Wel gaan we op zoek naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en de mens. Want de natuur op de Veluwe gaat achteruit. Een van de oorzaken is verstoring door recreatie, verkeer en evenementen. Vooral in kwetsbare delen van de Veluwe hebben planten en dieren hieronder te lijden. Zo erg zelfs dat sommige soorten van de Veluwe dreigen te verdwijnen of uit te sterven met als risico dat we de soortenrijke natuur op de Veluwe kwijtraken.

Daarom werken provincie, gemeenten, grondeigenaren en recreatieondernemers aan recreatiezonering voor de hele Veluwe. We benoemen zones voor verschillende vormen van gebruik. In sommige delen beschermen we kwetsbare dieren en planten door ze rust en ruimte te geven. In andere zones is er meer ruimte voor wandelen, fietsen of paardrijden of voor evenementen en activiteiten. Dit jaar werken we aan een definitieve zonering en aan het opstellen van passende maatregelen.

Laat u informeren over recratiezonering; livestream op 17 mei
Voor de inwoners en belanghebbenden van de gebieden Hulshorsterzand en Beekhuizerzand in de gemeenten Nunspeet en Harderwijk organiseert de provincie Gelderland op maandag 17 mei van 19.00 tot 20.00 uur een 'livestream' over de recreatiezonering. U bent hiervoor van harte uitgenodigd en kunt online meekijken via de volgende link: https://vimeo.com/event/962713.

Tijdens de bijeenkomst verstrekt de provincie informatie over het doel en de achtergrond van de zonering, de huidige stand van zaken en over het komende gebiedsproces. De provincie werkt hierin samen met de gemeenten Nunspeet en Harderwijk en Natuurmonumenten. U kunt tijdens de livestream vragen stellen via het e-mailadres: recreatiezonering@gelderland.nl. Deze vragen worden tijdens de livestream of na afloop beantwoord.

Meepraten door bewoners

Bij dit proces betrekt de provincie bewoners en andere belanghebbenden. Om samen te werken aan een goede balans tussen natuur en recreatie. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo organiseren we een klankbordgroep voor bewoners. De klankbordgroep komt drie keer bij elkaar in de periode mei t/m juli. U kunt zich aanmelden door een korte motivatie te sturen naar recreatiezonering@wing.nl. Georganiseerde gebruikersgroepen, verenigingen en ondernemers worden daarnaast uitgenodigd voor een aantal bijeenkomsten in juni en juli.

Meer informatie en een overzicht van de geplande bijeenkomsten vindt u op recreatiezoneringopdeveluwe.nl. Daar vindt u ook een aparte gebiedspagina voor het Hulshorster- en Beekhuizerzand.