NUNSPEET - De gemeente Nunspeet biedt in totaal 18,6304 ha grasland aan op basis van inschrijving. De percelen zijn beschikbaar per 1 januari 2022 en worden voor een periode van twee jaar verpacht.

Voor percelen in Nunspeet en Hulshorst die na de pachtperiode van twee jaar niet nodig zijn voor compensatie wordt de pachter onderhands eenmaal een nieuwe pachtovereenkomst voor de duur van één jaar aangeboden.

De aangeboden percelen zijn genummerd en corresponderen met overzichtskaarten. Deze vindt u naast de overige informatie op de pagina pacht.

Inschrijven
U kunt inschrijven op de percelen door het inschrijfformulier op de pagina pacht volledig in te vullen en uiterlijk maandag 8 november 2021 om 11:00 uur bij ons in te dienen. Op deze pagina vindt u ook de inschrijf- en pachtvoorwaarden. Inschrijving is in ieder geval voorbehouden aan beroepsmatige grondgebonden agrariërs met het bedrijf gevestigd binnen een straal van 5 kilometer vanaf het aangeboden perceel. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer G. Haasjes, Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.