NUNSPEET - De energietoeslag voor huishoudens in de gemeente Nunspeet met een laag inkomen wordt verhoogd van € 800,-- naar € 1.300,--.

Inwoners die al een energietoeslag hebben ontvangen worden per brief geïnformeerd over een nabetaling van € 500,--.

Gemeenten kunnen zelf bepalen of en hoe ze de energietoeslag gaan uitbetalen. De overheid heeft al eerder kaders opgesteld voor een energietoeslag 2022 (= € 800,--) om gezinnen met weinig inkomen te ondersteunen in de stijgende energielasten. Het kabinet heeft de richtlijn aangepast en het richtbedrag verhoogd tot € 1.300,--.

Het college van B&W van Nunspeet heeft besloten om deze richtlijn over te nemen. Sinds maart 2022 zijn binnen de doelgroep minima in de gemeente Nunspeet al 641 toeslagen toegekend en uitgekeerd. Deze huishoudens krijgen (volgende week) automatisch een nabetaling, ze hoeven dus niet opnieuw een aanvraag in te dienen.