NUNSPEET - Gezien het aanhoudende tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen heeft het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) het gemeentebestuur van Nunspeet verzocht de huidige opvang in Fletcher Hotel De Mallejan in Vierhouten (was gepland tot 3 april a.s.) te verlengen met een periode van zes maanden, namelijk tot 3 oktober a.s.


Het college van B&W heeft besloten dit verzoek in principe positief te benaderen. Voordat een definitief besluit op het verlengingsverzoek wordt genomen, wil het gemeentebestuur de inwoners van Vierhouten gelegenheid bieden te reageren op het voornemen tot verlenging.

Burgemeester Céline Blom: “We hadden met elkaar graag gezien dat de opvangcapaciteit niet meer nodig zou zijn, maar de werkelijkheid is helaas anders. Gezien het goede verloop van de opvang in Vierhouten in de afgelopen periode voelt het college wel voor verlenging, maar we hechten aan een zorgvuldige communicatie hierover met alle betrokkenen en zeker de inwoners van Vierhouten en de dorpsvereniging Vierhouten.”

De inwoners van Vierhouten hebben inmiddels een informatiebrief van de burgemeester in de bus gehad. In maart 2023 neemt het college een definitief besluit op het verlengingsverzoek.