VIERHOUTEN - De noodopvang van vluchtelingen in Hotel de Mallejan in Vierhouten wordt met 6 maanden verlengd.

Na een verzoek daartoe van het COA aan het college van burgemeester en wethouders zijn alle inwoners van Vierhouten per brief geïnformeerd over het verzoek en in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek.

Van deze gelegenheid hebben 10 inwoners/ondernemers gebruik gemaakt. De reacties variëren van zorgen over de uitstraling van het hotel, zorgen over de niet evenwichtige spreiding van vluchtelingen in de EU, vrees dat de tijdelijke opvang permanent wordt, maar ook begrip voor het verzoek, suggesties voor de opvang en ook het aanbod om de opvang te ondersteunen.

Alles overwegende hebben burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met de gevraagde verlenging. Alle indieners van een reactie hebben inmiddels een antwoord gekregen met een nadere toelichting.

Burgemeester Blom: “We hadden het zo graag anders gezien, maar de werkelijkheid is dat er nog steeds een groot tekort is aan onderdak voor vluchtelingen. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. De benoemde zorg- en aandachtspunten in de reacties begrijpen we. We hebben deze punten daarom met het COA gedeeld en de afspraak gemaakt dat waar mogelijk passende maatregelen zullen worden genomen om aan deze punten tegemoet te komen.”

Het COA organiseert binnenkort voor inwoners van Vierhouten en andere belangstellenden een ‘open dag’ in De Mallejan.