NUNSPEET - Vorige week heeft de gemeente in het stationsgebied een aantal bomen verwijderd, houtopstanden geveld en het aanwezig groen verwijderd ter voorbereiding op het verleggen van de kabels en leidingen.


Er staan nog een aantal leilindes die de gemeente ook weg gaan halen. De leilindes op de rotonde Elspeterweg, bij de voormalige Emté en op de voormalige locatie van Stroopstok worden verwijderd en verplaatst naar een depot. Verder zullen op het stationsplein drie bomen verplaatst gaan worden naar andere locaties.

Wanneer gaan we het doen?

Donderdag 17 maart en vrijdag 18 maart worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het graven van sleuven en het verwijderen van verharding. Op maandag 21 maart worden de bomen daadwerkelijk verwijderd en vervoerd naar een andere locatie. Op woensdag 23 maart zijn alle werkzaamheden afgerond.

Wat merkt u ervan?

Om de bomen veilig te kunnen verwijderen, wordt de weg deels afgezet en wordt er gewerkt met verkeersregelaars. Hierdoor kan vertraging ontstaan.