ELSPEET - Het college van Nunspeet gaat de gemeenteraad voorstellen het beheer van het Elspeter Kulturhus per 1 januari 2022 over te dragen aan Stichting Dorpshuis Elspeet (SDE).

De gemeente koopt het Kulturhus en gaat vervolgens de exploitatie van SDE drie jaar kostenneutraal ondersteunen. Na deze periode volgt een evaluatie, waarbij het de intentie is de exploitatievorm en het eigendom van het Kulturhus volledig over te dragen aan de Stichting Dorpshuis Elspeet.

Multifunctioneel gebruik en samenwerking

Het is de bedoeling van het Kulturhus een dorpshuisfunctie voor alle Elspeters te maken. De bestaande contracten met onder andere de bibliotheek, Icare en de Elspeetse Fanfare blijven bestaan. En door een aantal verbetermaatregelen toe te passen wil SDE het multifunctionele gebruik van het Kulturhus verder versterken. Ook zullen er welzijnsactiviteiten plaatsvinden in het Kulturhus. De SDE en zorgcentrum Oranjehof hebben de intentie om vanaf 2022 te werken met een gezamenlijk activiteitenplan.

Vertrouwen in duurzame exploitatie

Wethouder Mark van de Bunte heeft vertrouwen in het plan: “Het plan voor een duurzame exploitatie van het Kulturhus is gezamenlijk tot stand gekomen. We hebben met alle betrokkenen gesproken en altijd ingezet op samenwerking. De intenties zijn goed, er is vertrouwen in elkaar en samen willen we de beste uitkomst voor iedereen in Elspeet.”

De raadscommissie Maatschappij en Middelen bespreekt op 7 oktober a.s. het plan, de gemeenteraad zal op 27 oktober a.s. een besluit nemen.