NUNSPEET - Voor het project Weversweg fase 2 is een allereerste schetsontwerp gemaakt van de toekomstige woningbouwlocatie in Hulshorst.


Het uitgangspunt is het realiseren van een kleinschalige woonwijk met circa 40 woningen. Hierbij is het doel een mix aan woningtypen te realiseren met zo mogelijk extra nadruk op het goedkopere segment. Hoofdontsluiting vindt plaats via de Harderwijkerweg. De uitdaging is het ontwikkelen van een woonwijk die zich niet alleen goed verhoudt tot de achterzijde van de woningen aan bijvoorbeeld de Klarenweg en Molenpad, maar die ook aansluit op de in de afgelopen jaren gerealiseerde woningbouw aan de Weversweg.

Het gaat nadrukkelijk om een schets, een praatplaat. Omwonenden zijn uitgenodigd om zich te laten informeren in een persoonlijk gesprek waarin zij ook kunnen aangeven welke kansen zij zien of welke zorgen zij hebben. Daarnaast wordt begin 2022 een enquête uitgezet onder de inwoners van Hulshorst om de lokale (woning)behoefte zo goed en actueel mogelijk in beeld te brengen.

De uitkomsten van de enquête en de opgehaalde informatie uit de persoonlijke gesprekken worden meegenomen bij het uitwerken van de plannen die vervolgens worden gedeeld tijdens een informatieavond. Deze bijeenkomst wordt - wanneer de coronasituatie dit toelaat - in/rond maart 2022 georganiseerd.

Planning

Momenteel is de inschatting dat de planvorming, waaronder het verrichten van diverse onderzoeken (zoals een archeologisch veldonderzoek) en het opstellen van een stedenbouwkundig plan, in 2022 en deels ook 2023 zal plaatsvinden. Daarna kan worden gestart met de realisatie.

Wethouder Jaap Groothuis: “Ik ben blij dat we eindelijk verder kunnen met Weversweg fase 2. Ook in Hulshorst is er behoefte aan extra woningen. We gaan in gesprek met omwonenden en bevragen de inwoners van Hulshorst naar de (woning)behoeften die er zijn. Zo willen we samen komen tot een breed gedragen plan dat past binnen Hulshorst.”

Voor algemene informatie en nieuwsberichten over het project kunt u terecht op de pagina Weversweg.