NUNSPEET - In de Veluwse Courant van 8 juni jl. is een advertentie verschenen met de titel “VVE Groen Hulshorst start projectplan woningbouw”. In het artikel wordt belangstellenden de mogelijkheid gegeven om te participeren door een kavel te kopen. Bij verkeerde interpretatie van het artikel zou de conclusie kunnen worden getrokken dat er gesprekken met de gemeente Nunspeet worden gevoerd en dat zij achter het plan staat.


De gemeente Nunspeet heeft echter enkel een verzoek ontvangen voor een oriënterend overleg, maar heeft het verzoek nog niet in behandeling. Er is dus nog geen formeel verzoek ingediend, of sprake van enige toezegging vanuit de Gemeente Nunspeet.

Op voorhand zijn er de nodige bedenkingen ten aanzien van dit initiatief, zo laat de gemeente weten.