NUNSPEET - De gemeente Nunspeet zoekt een nieuwe burgemeester. Om de beste burgemeester te vinden maakt de gemeenteraad eerst een profielschets. Deze profielschets beschrijft welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben.

De Nunspeetse gemeenteraad vindt het belangrijk dat ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hierover meedenken. Daarom is er een mogelijkheid om via een enquête aan te geven wat u belangrijk vindt aan een nieuwe burgemeester. De resultaten van de enquête worden betrokken bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Het verdere proces

Het invullen van de enquête kan tot 10 november a.s. De profielschets wordt op 15 december a.s. in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning tijdens een openbare vergadering besproken en vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens wordt de vacature opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De vertrouwenscommissie voert uiteindelijk sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten en geeft in een uitgebreid advies aan de gemeenteraad aan welke twee kandidaten zij aanbeveelt voor benoeming.

De gemeenteraad bespreekt in een besloten raadsvergadering het advies met de vertrouwenscommissie en stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de twee beste kandidaten in volgorde van voorkeur. Alleen de naam van nummer één wordt openbaar gemaakt.

De minister draagt vervolgens de kandidaat voor benoeming voor bij de Koning. De Kroon benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Naar verwachting zal de beëdiging van de nieuwe burgemeester in juni 2023 gaan gebeuren.

Klik voor het invullen van de enquête op https://nl.surveymonkey.com/r/QJFCK8J.

Vult u liever de enquête op papier in, bij de receptie van het gemeentehuis en bij de dorpshuizen in Elspeet, Vierhouten en Hulshorst kunt u vanaf 26 oktober 2022 een enquêteformulier afhalen.