NUNSPEET - Vanwege de aanhoudende droogte in het werkgebied neemt het waterschap extra maatregelen per vrijdag 26 augustus.


Dat zijn:

Een beperking van het gebruik van grondwater voor beregening:

  • Beregening met grondwater van gazons, siertuinen, sportvelden, golfbanen, gras- en maisland mag alleen nog tussen 22.00 uur 's avonds en 07.00 uur 's ochtends.
  • Deze beperking geldt voor het gehele werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe.
  • De maatregel is nodig om verder daling van het grondwaterpeil en onherstelbare schade aan de natuur te voorkomen.
  • Deze maatregel is gebaseerd op categorie 4 van de landelijke verdringingsreeks.

Een verbod op het onttrekken van grondwater binnen 200 meter van kwetsbare beeklopen:

  • Binnen 200 meter van kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur mag geen grondwater meer worden onttrokken.
  • Dit verbod geldt op specifieke plekken. Kijk op deze kaart om welke plekken het gaat.
  • De maatregel is nodig om de kwetsbare natuur rond deze beeklopen te beschermen.
  • Deze maatregel is gebaseerd op categorie 4 van de landelijke verdringingsreeks.

Actuele informatie droogte

Actuele informatie over droogte, de maatregelen en bijbehorende kaarten zijn te vinden op: vallei-veluwe.nl