NUNSPEET - Vanaf maandag 21 september 2020 start de de renovatie van de Doornenkamp in Hulshorst en vanaf maandag 28 september starten de onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltverharding van de Elburgerweg.

Renovatie Doornenkamp in Hulshorst
Vanaf maandag 21 september 2020 start aannemer Pannekoek GWW B.V. met de renovatie van de Doornenkamp in Hulshorst.

Wat houden de werkzaamheden in?
De asfaltverharding wordt opgebroken en vervangen door straatklinkers, de (rabbat)stroken langs de rijbaan worden opgeknapt en de boomstronken verwijderd. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in drie verschillende fases uitgevoerd. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Uiteraard spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol. Het is echter daarbij niet te voorkomen dat tijdelijk enige overlast ontstaat.

Meer informatie
Voor vragen en/of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het team Openbare Ruimte, via telefoonnummer: (0341) 25 99 11.

Asfalteringswerkzaamheden Elburgerweg
Vanaf maandag 28 september start aannemersbedrijf Van Gelder B.V. uit Elburg met onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltverharding van de Elburgerweg.

Rotonde Oenenburgweg tot rotonde Rondweg De Kolk
Tijdens de freeswerkzaamheden op maandag 28 september vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur is dit weggedeelte afgesloten. Na de freeswerkzaamheden kan het verkeer weer gebruikmaken van de weg. Op dinsdag 29 september vanaf 13.00 uur wordt het betreffende gedeelte afgesloten om een nieuwe asfalttoplaag aan te brengen. Het verkeer wordt omgeleid via de aangeven omleidingsroute. In de loop van de avond kan weer gebruik worden gemaakt van de weg.Rotonde Rondweg

De Kolk tot provinciale grens Doornspijk
Op maandag 28 september van 18.00 tot 21.00 uur is bovengenoemd gedeelte van de Elburgerweg afgesloten vanwege freeswerkzaamheden. Daarna kan het verkeer weer gebruik maken van de weg. Vervolgens wordt dinsdag 29 september vanaf 18.00 uur het betreffende gedeelte opnieuw afgesloten en een nieuwe asfalttoplaag aangebracht. Het verkeer wordt omgeleid via de aangeven omleidingsroute. Het verkeer kan woensdag 30 september weer gebruikmaken van de weg.

Bereikbaarheid en omleiding
De Elburgerweg tussen Doornspijk en de rotonde Oenenburgweg wordt tijdens de uitvoering van de asfalteringswerkzaamheden afgesloten voor het verkeer. De fietspaden blijven wel toegankelijk voor fietsverkeer. De werkzaamheden veroorzaken overlast. Om dit zo veel mogelijk te beperken, worden tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars ingezet.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het team Openbare Ruimte, via telefoonnummer: (0341) 25 99 11.