NUNSPEET - Ter voorbereiding op de ondertunneling van de Elspeterweg en de komende veranderingen in de Nunspeetse stationsomgeving is het nodig op meerdere plaatsten kabels en leidingen te verleggen.


Deze werkzaamheden zullen de komende maanden worden uitgevoerd.

Alhoewel er geen wegen worden afgesloten kan er door de werkzaamheden toch enige hinder ontstaan. Zo zullen tijdelijk de rijbanen iets versmald kunnen worden.