NUNSPEET - Op 23 maart 2023 ondertekenden de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten én Waterschap Vallei en Veluwe op het klimaatplein voor het gemeentehuis van Oldebroek de samenwerkingsovereenkomst Water en Klimaatadaptatie Noord-Veluwe. Daarin staat hoe zij werken aan een klimaat-robuuste regio.

Het klimaat verandert, kijk maar naar de droge en warme zomers van de afgelopen jaren of de steeds heftigere hoosbuien waardoor straten en zelfs huizen onderlopen. De gevolgen van klimaatverandering worden ook voor deze regio steeds duidelijker. De kansen op overlast en schade zijn door de overheden in beeld gebracht en op veel plaatsen wordt al hard gewerkt om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Overeenkomst
In de overeenkomst staat hoe de partners samenwerken aan een klimaat-robuuste regio. De aanpak is niet nieuw, want de afgelopen jaren werkten de partijen ook al actief samen. De 7 overheden zien dat de samenwerking zijn vruchten afwerpt en hebben dan ook besloten om langer en intensiever met elkaar samen te werken. De provincie Gelderland en waterbedrijf Vitens zijn ook actief betrokken bij deze samenwerking.

“Samen met de zeven gemeenten op de Noord-Veluwe, werken wij aan een duurzame leefomgeving waarbij water een centrale rol speelt. Daarbij zoeken we maximale samenhang én samenwerking met partners. Door deze gebiedsgerichte samenwerking werken we verder aan de uitstekende basis om de kwaliteit van de leefomgeving in 2050 nóg beter te laten zijn”, aldus Frans ter Maten, Heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe.

Krachten bundelen en kennis delen
De samenwerking is gericht op bundeling van krachten en kennis delen. Door effectief samen te werken dragen de partners bij aan de inrichting van een gezonde, klimaatbestendige en leefbare leefomgeving. Een leefomgeving waar inwoners kunnen werken, recreëren en wonen. De afgelopen tijd heeft de goede samenwerking geleid tot gezamenlijke projectvoorstellen waardoor geld vanuit provincie, Rijk en Europa beschikbaar komt om de aanpak in de regio te versnellen.