HULSHORST - Als het aan het college van B&W ligt, komen er op het dak van de manege in Hulshorst zonnepanelen.


B&W stellen de gemeenteraad voor om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van 279.500 euro. Hiervan is 110.000 euro nodig voor de het verzwaren van de dakconstructie en het vervangen van het dak (het huidige dak bevat asbest), en 169.500 euro voor de realisatie van de zonnestroominstallatie met 800 zonnepanelen.

Met dit plan maakt de gemeente Nunspeet weer een stap in de duurzaamheidsambitie zoals die in het Programmaplan Duurzaamheid is vastgesteld. "Nunspeet is in 2050 klimaatneutraal voor zover het de energieproductie betreft en 100% C02 reductie ten opzichte van het basisjaar 1990". Een van de pijlers om dit te bereiken is het opwekken van duurzame energie.

Het leggen van zonnepanelen op een manege is voor de gemeente Nunspeet niet nieuw. In juni 2019 is de zonnestroominstallatie op manage Wezenland in Nunspeet in gebruik genomen. Op het dak liggen ruim 700 zonnepanelen, die samen goed zijn voor een productie van 200 MWh per jaar. Dit komt overeen met het jaarlijkse gebruik van bijna 60 huishoudens.

Wethouder Jaap Groothuis: “Het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen betekent dat we allemaal serieus de mogelijkheden moeten pakken die zich aandienen. Als gemeente geven we hiermee het goede voorbeeld”.

De gemeenteraad buigt zich op 24 juni over het plan.