ELSPEET - De politie heeft in een woning in Elspeet illegaal zwaar vuurwerk aangetroffen. Het gaat om 71 nitraat-bommen. De politie heeft het vuurwerk in beslag genomen en proces-verbaal opgemaakt.


Naast strafrechtelijke vervolging heeft de bewoner ook een waarschuwing gekregen. Bij een volgende overtreding riskeert hij een boete van maximaal 22.500 euro, of zelfs sluiting van de woning.

Burgemeester Céline Blom benadrukt het gevaar van illegale vuurwerkopslag in huis: “Niet alleen voor de medehuisgenoten, maar ook voor de directe omgeving is er sprake van een levensgevaarlijke situatie. De kracht van dit illegale vuurwerk moeten we niet onderschatten. Ik roep ouders op om hun verantwoordelijk-heid in deze te nemen en er op toe te zien dat geen illegaal vuurwerk thuis wordt opgeslagen”.

Gezien het gevaar voor de omgeving roept de politie op om dergelijke situaties te melden, dat kan ook anoniem via het telefoonnummer van ‘Meld misdaad anoniem’, 0800-7000.